Hizmet Şartları

Taraflar:

İş bu sözleşmede, taraflar: Eğitimi yada hizmeti veren kurum Kişisel Gelişim Online, (Bundan sonra KGO olarak anılacaktır) Hizmeti yada eğitimi alan, ödeme formunda adı, soyadı, geçerli mail adresi ve telefonu bulunan kişidir. (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır.)

 

Tanım:

Bu sözleşme kapsamında verilen hizmetler iki ana başlık altında toplanmıştır.

 

Eğitim hizmetleri: Eğitim hizmetleri, sanal sınıflarda, diğer katılımcıların da katılabileceği şekilde düzenlenmiş sınıf eğitimleridir. Bu eğitimlerin tarihleri en az 15 gün önceden belirlenip http://kgo.com.tr/etkinlikler/ linkinden duyurulacaktır.

 

Koçluk ve danışmanlık hizmetleri: Koçluk ve danışmanlık hizmetleri bire bir olması gerektiğinden, kullanıcı sessiz bir ortamdan, görüntülü ve sesli bir şekilde, belirlenen saatte bağlanması gerekmektedir.

 

Gecikme, Erteleme:

Kullanıcı, http://kgo.com.tr/etkinlikler/ takviminde belirlenen saatlerde, online olarak eğitime katılmalıdır. Erteleme söz konusu olamamaktadır. Gecikme durumunda, kullanıcının sınıfa dahil olması, eğitmenin inisiyatifindedir. Eğitmen gerekli görür ise canlı sınıfa almayabilir. Bire bir eğitim ya da hizmetlerde, kullanıcı; en az 24 saat önce, eğitmen yada danışanı ile irtibata geçerek, erteleme talep edebilir. Aksi taktirde, seans, danışmanlık ya da hizmet yapılmış sayılır. Kullanıcı hiç bir hak iddia edemez.

 

Bağlantı:

Kullanıcı, Uygulama zamanında, sessiz bir oratamdan, uygulama gereksinimlerini, yerine getirerek bağlanmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde, eğitim ve uygulama ile ilgili, hiç bir hak iddia edemez. Bağlantı sorunları yaşar ise, seansın yada eğitimin tekrarı eğitmenin inisiyatifindedir. Eğitmen, eğitimin genelini etkileyecek bir durumda, dilediği kullanıcıyı sanal sınıftan çıkarabilir.

 

Kapsam:

Bu sözleşmenin kapsamı, sanal mağazamız üzerinde yer alan, tüm detayları belirtilmiş, abonelik ve hizmet, kapsamı ve süresini içermektedir.

 

Geçerlilik:

Kişisel gelişim eğitimleri yada hizmetleri, belirli bir süreyi kapsayan abonelik modeli çerçevesinde verildiğinden, süresi bittiğinde, yenilenmediğinde otomatik olarak hizmet sonlandırılacaktır. Abonelik yenilendiğinde tekrar, abonelik süresince kullanıcı kaldığı yerden devam edebilecektir.

 

Gizlilik:

İş bu sözleşme kapsamında, kullanıcı, eğitim ve hizmet kayıtlarını, süreçte paylaşılan bilgi ve belgeleri, başkaları ile paylaşamaz, internette yayamaz. KGO’da kişi sırlarını korumayı garanti eder.

 

Ödeme:

İş bu sözleşme kapsamında, ödemeler, peşin olarak kredi kartı ya da havale yöntemiyle yapılmış olmalıdır.

 

Ödeme yapmayan Kullanıcı hiç bir hak iddia edemez.

 

Anlaşmazlık durumunda, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 

 

Yorum yaparak, sizden sonra okuyanlara fikrinizi ulaştırın.