Performans Yönetimi Eğitimi

 

Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Eflatun

Performans Yönetimi Eğitimi Hakkında:

Performans Yönetimi eğitiminde, kurumsal hedeflerle çalışanların hedeflerinin örtüşmesini sağlamak, böylece çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayacak bir sistem oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Başarının ölçülebilir yöntemleri ile çalışanın motivasyonunu artırıcı ölçme ve değerlendirme sistemlerini oluşturmak; kurumun işleyiş ve gelişimi ile ilgili uygulamalar yaparak süreci ilerletmek hedeflenmektedir. Performans değerlendirme süreci, gelişim ve değişimin en önemli bölümü olması sebebiyle ölçen ve ölçülenler üzerinde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Performans Yönetimi Eğitiminin Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Eğitimle ilgili ihtiyaç ve talepleri belirleme
 • Adil ve objektif performans değerlendirmesi
 • Geçmiş dönem performansını değerlendirme ve gelecek dönem performansını artırma
 • Çalışanların yetkinlik seviyelerini geliştirme
 • Adil ücretlendirme, terfi, ödüllendirme ve işe son verme kararları oluşturma
 • Görüşme esnasında bilgi toplama, soru sorma ve yapıcı geribildirim verme
 • Performans değerlendirmesinin önemini benimseme
 • İnsan kaynağını güvenilir, adil ve nesnel ölçütlerle etkin kılma
 • Etkin performans yönetim sistemini kuruma kazandırma
 • Performans değerlendirmeye esaslı kurumsal kararlar alma
 • Kurum geliştirme politikalarını somut sonuçlara dayandırma

Performans Yönetimi Eğitiminin Kuruma kazandırdıkları:

 • Eğitimle ilgili ihtiyaç ve talepleri belirleme
 • Adil ve objektif performans değerlendirmesi
 • Geçmiş dönem performansını değerlendirme ve gelecek dönem performansını artırma
 • Çalışanların yetkinlik seviyelerini geliştirme
 • Adil ücretlendirme, terfi, ödüllendirme ve işe son verme kararları oluşturma
 • Görüşme esnasında bilgi toplama, soru sorma ve yapıcı geribildirim verme
 • Performans değerlendirmesinin önemini benimseme
 • İnsan kaynağını güvenilir, adil ve nesnel ölçütlerle etkin kılma
 • Etkin performans yönetim sistemini kuruma kazandırma
 • Performans değerlendirmeye esaslı kurumsal kararlar alma
 • Kurum geliştirme politikalarını somut sonuçlara dayandırma

Performans Yönetimi Eğitimi Süresi:

1 Tam gün