Kariyer Yönetimi Eğitimi

Profesyonellerin ne yaptıklarını kestirebilirsin ancak dünya amatörlerle doludur.

Kariyer Yönetimi Eğitimi Hakkında:

Kariyer geliştirme günümüzde her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Artık bilgi, sahibine çok büyük bir güç bahşetmektedir. Kariyer geliştirme ise, üretilen bilgilere ve bunları edinmeye dayanmaktadır. Bilgiyi elde etmiş bireylerle birlikte kurumlar da bilgiye dayalı bir yapılanma yaklaşımına sahip olmaktadırlar. Kariyer yönetimi, kişinin ve kurumların bilgilenerek kendilerini daha etkin kılma sürecidir.

Kariyer yönetiminin günümüzde bu derece önemli hale gelmesinin en önemli nedeni firmalar arasında cereyan etmekte olan şiddetli rekabetin kurum içine de nüfuz edip, gerek yöneticileri, gerekse diğer personeli performansı ve niteliği yüksek olmaya itmesidir. Bu durumda, kurum tarafından; kariyerin yönetilmesi gereken bir olgu olduğu anlayışına bizleri götürmektedir.

Eğitimlerimizde, şirket içi kariyer planlamasının önemi, kurum üyelerinin bireysel performans, potansiyel ve tercihleri ile kurumsal ihtiyaçların değerlendirilmesine göre bireysel ilerlemelerinin nasıl planlanacağı gibi bir çok konu ele alınmaktadır.

Kariyer Yönetimi Eğitimi Süresi:

1 Tam gün.