İkna Teknikleri Eğitimi

Klasik satış yöntemleri artık rafa kalktı. Günümüzde bütün pazarlama yöntemleri, bilinçaltı düzeyde ikna etmeye yöneliktir.

İkna teknikleri eğitimi hakkında:

İkna nedir?

İkna bir toplumsal etkileme biçimidir. İnsanlara akılcı ve simgesel (ki her zaman mantıklı olmayan) yollarla bir fikir, tutum veya eylemin benimsetilmesine doğru kılavuzluk etme sürecidir.

İknanın amacına ulaşmada kullandığı yöntem amaca doğru zorlamak yerine amacı ilgi çekici kılmaktır.

Manipülasyon iknayı bir insan ya da grubun diğerinin zarar görmesi pahasına en uç noktaya taşımasıdır.

 

İkna Teknikleri Eğitiminin İçeriği:

Hiç birimiz bize bir şey satılmasını istemeyiz. Ancak biz karar vererek birşeyleri satınalmak isteriz. Sadece bu ipucundan bile çıkarak, iknanın önemini anlayabiliriz.

Biz herhangi bir şey satın alırken, bilinçaltı düzeyde bir ikna sürecini yaşarız. Bunun farkında olmasak da, aldığımız şeyler ile ilgili, çok değişik ikna tekniklerinin kullanıldığı bir gerçektir.

Sadece bir şey alırken değil, oy kullanırken, anket yaparken, program izlerken bile bir ikna sürecinin sonucunda kararlar vererek eylemimizi gerçekleştiririz.

Gerçekleştireceğimiz eylem her ne olursa olsun, ikna karar almamıza yardımcı olmaktır da diyebiliriz.

Bu eğitimimizde, bilinçatımızın nasıl çalıştığını, nasıl ikna olduğumuzu ve karşımızdaki insanları nasıl ikna edebileceğimize dair süreçleri mercek altına almaktayız

Doğru bir şekilde bu analizi yaptıktan sonra, belli başlı ikna tekniklerini öğrenecek ve, yatığımız işe nasıl uygulayacağımızı tartışacağız.

Eğitimin sonunda, yaptığımız işlerde ikna tekniklerini bilinçli bir şekilde kullanmaya başlayacak ve hayatımızın her aşamasında kullanmaya başlayacağız.

 

İkna Teknikleri Eğitimine Kimler Katılmalı?

  • Pazarlama çalışanları
  • Satışçılar
  • Yöneticiler
  • Halkla İlişkiler çalışanları
  • İK Çalışanları
  • Banka ve Finans sektörü çalışanları
  • Eğitmenler
  • İşletmeciler

 

İkna Teknikleri Eğitiminin Süresi:

1 Tam gün

Yorum yaparak, sizden sonra okuyanlara fikrinizi ulaştırın.