Takım Koçluğu Eğitimi

Takım koçluğu sayesinde, takımınızdaki bireylerin ayrı ayrı tam performans gösterebileceğini ve iletişimsizliği ortadan kaldıracağınızı biliyor musunuz?

Takım Koçluğu Eğitimi Hakkında:

Takım koçluğu Takım Koçluğu, kurum çalışanlarını ortak hedef doğrultusunda harekete geçirerek çalışanın ve kurumun performansını ve verimini artırmada etkili olacak bir süreçtir. Bu süreç esnasında etkili iletişim, yüksek motivasyon, takım ruhu, aidiyetlik başlıkları altında yer alacak belli yetkinlikler de sürece eklenerek çalışanın ve dolayısıyla da kurumun performansının olumlu yönde ivme kazanmasında etkili olacaktır.

Takım Koçluğu eğitimi alan kurumlarda bazı önemli alanlarda fark yaratacak değişimler ve gelişimler ortaya çıkmaktadır.

İster spor takımı olsun, ister satış isteseniz aynı hedef doğrultusunda birleşmiş bireyler. Sizleri birer dişlilere benzetirsek, takımı yada kurumu bir makineye benzetebiliriz. Makinennin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için, çarkların kendi üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapması ve ilişkide olduğu diğer çarklara ve makineye maksimum fayda sağlaması, takımın başarısını artıracaktır.

Takım koçluğunun en önemli taraflarından birisi ise, takım içerisinde, doğru iletişimi sağlamlaştırmaktır. Zira, bir işyerindeki, spor takımındaki yada hayatın her alanındaki kayıpların %80’i iletişim temellidir.

Takım Koçluğu Eğitimi sonrası neler kazanacaksınız?

 • İletişim çatışmaları en aza indirilir veya oluşmadan engellenir.
 • Şirket içi iletişim güçlenerek Astlar ve üstler arasındaki ilişkiler gelişmiş olur.
 • Geribildirim sayesinde çalışanlar kendilerini tanıma fırsatı bulur.
 • Kişiler nasıl kendilerini geliştirebilecekleri konusunda bilinçlenir.
 • Potansiyelinin farkına varan kişilerin kendine güveni artar.
 • Risk alma kendini rahat hisseden kişilerin esneklikleri, yaratıcılıkları ve fikir üretimleri artar.
 • Kendilerine değer verildiğini ve gelişimlerinin desteklendiğini gören çalışanların kuruma ve işe bağlılığı artar.
 • Çalışanların gelişimi ve değişimi sonucunda iç ve dış müşteri memnuniyeti artar.
 • Kurumda maliyetler düşer; performans ve karlılıklar artar.

Takım Koçluğu Eğitimi Kimler Katılmalı?

 • Spor takımları
 • Satış takımları
 • Çağrı merkezleri
 • Proje takımları
 • Dernekler
 • Bütün kurum ve kuruluşlar

Takım Koçluğu Eğitiminin Süresi:

Haftada bir saat toplu ve birer saat birebir uygulamalar. (Outdoor, Power-hour gibi farklı versiyonlarımız için bilgi alınız)