İnovasyon yönetimi semineri

Yeniliğe (inovasyona) önem vermeyen şirketlerin bir bir kapandığının farkında mısınız?

İnovasyon Yönetimi Semineri Hakkında:

Günümüz iş hayatında ilerlemek hatta ayakta kalabilmek için çok önemli hale gelen “inovasyon” kavramı tek aşamalı ve bir defaya mahsus bir faaliyet değil, sürdürülebilir ve etkin şekilde yönetilmesi gereken bir süreç.
İnovasyon kabiliyetini geliştirmek ve inovasyon sürecini başarılı bir şekilde yönetmek için yapılması gerekenleri ifade eden “İnovasyon Yönetimi”nin boyutlarını ve inceliklerini öğrenmek istiyorsanız “İnovasyon Yönetimi” seminerine davetlisiniz

İnovasyon Yönetimi Seminerinin İçeriği:

Günümüz iş hayatında ilerlemek hatta ayakta kalabilmek için çok önemli hale gelen “inovasyon” kavramı tek aşamalı ve bir defaya mahsus bir faaliyet değil, sürdürülebilir ve etkin şekilde yönetilmesi gereken bir süreç.
İnovasyon kabiliyetini geliştirmek ve inovasyon sürecini başarılı bir şekilde yönetmek için yapılması gerekenleri ifade eden “İnovasyon Yönetimi”nin boyutlarını ve inceliklerini öğrenmek istiyorsanız “İnovasyon Yönetimi” seminerine davetlisiniz…

İnovasyon Yönetimi Seminerinin Kapsamı:

  • İnovasyon tanımı ve türleri
  • İnovasyon faktörleri
  • İnovasyon kaynakları
  • İnovasyon çerçevesi
  • İnovasyon stratejisi geliştirme
  • İnovasyon kültürü oluşturma
  • İnovatif düşünme
  • Fikir üretme tekniklerine giriş
  • Fikirlerin seçimi ve uygulanması
  • İnovasyon yönetiminin geleceği

İnovasyon Yönetimi Seminerinin Süresi:

3 Saat