Dünya Gazetesi

Dünya Gazetesinde yer alan, Süleyman Akay’ın Koçluk eğitimi ile ilgili tespitleri ve Kişisel gelişim eğitimlerinin nereye gideceğine dair yazısı

Yorum yaparak, sizden sonra okuyanlara fikrinizi ulaştırın.