Kapsam: Bu sözleşme, Kişisel Gelişim Online ile, Bağımsız Eğitmen arasındaki, ticaretin şartlarını belirlemek için hazırlanmıştır.

Madde 1: Taraflar: Bu sözleşmenin tarafları, Kişisel Gelişim Online adına Süleyman Akay ve kanuni temsilcisi yada temsilcileri ile Bağımsız Eğitmendir.

Madde 2: Kişisel Gelişim Online’nin sorunlulukları:

 1. Eğitmen ile birlikte, eğitim planlamasını yapmak.
 2. www.kgo.com.tr adresli site üzerinden ve diğer dağıtım ve pazarlama kanalları aracılığı ile eğitim alacak öğrenciler bulmak
 3. Eğitimi alan kurum ve kişilerden eğitim ücretlerini tam ve eksiksiz tahsil etmek.
 4. Eğitim tarihi ve saatinden önce, eğitmen ve öğrencileri bilgilendirmek
 5. Eğitim saatinde online sınıfı hazır bulundurmak
 6. Eğitimin sağlıklı bir şekilde verilmesini sağlamak
 7. Eğitmen ödemelerini, hak ediş tarihinde ödemek

Madde 3: Bağımsız Eğitmenin sorumlulukları

 1. Kişisel Gelişim Online yetkilileri ile, eğitimi planlamak.
 2. Eğitim saatinden en az 15 dakika önce, Aydınlık, Gürültüsüz bir ortamda, iyi bir internet ile Ciddi bir sınıfa yakışır şekilde hazır olmak ve eğitim esnasında da aynı ortamı sürdürmek.
 3. En son teknikler ile, eğitimi vermek.
 4. Eğitim sonunda, eğitim raporunu doldurarak, KGO’ya iletmek
 5. Eğitim sonunda mutabakat formunu doldurarak, KGO ile mutabık olmak.

Madde 4: Eğitmenin sakınması gereken unsurlar: 

 1. Eğitimlerde, öncesinde ve sonrasında, Kendi yada başka bir kurumun reklamını ve tanıtımını yapmak
 2. Verdiği eğitimde memnuniyetin düşüklüğü
 3. Öğrencilerden Negatif yorum ve geri bildirim
 4. Eğitimi alan öğrenci yada kurumlar ile, eğitim dışında herhangi bir iletişim.
 5. Eğitimde, eğitim içeriği yada notlarında, Kişisel Gelişim Online ile alakalı her yerde, Siyasi, dini yada herhangi bir taraf tutan görüş ve düşünce beyanından kaçınmak.
 6. Telif hakkı doğuracak eğitim yada uygulamalardan kaçınması.

Madde 5 Eğitimin Planlanması: Eğitimin planlanması, eğitmenin yetkinliği ve KGO’nun onayı ile yapılmaktadır.  Eğitimin, tarihi, saati, içeriği ve fiyatı tarafların mutabakatı ile kararlaştırılır. Taraflardan birinin onayı olmayan eğitim yayınlanmaz, yayınlanan eğitim kaldırılır.

Madde 6: Gelir ve paylaşım modeli:

 1. Eğitim fiyatları taraflar arasında anlaşılarak yayımlanır.
 2. Belirlenen fiyatlar, Bireysel kullanıcı için belirlenen fiyatlardır.
 3. Özellikle kurumsal satışlarda ve toplu alımlarda, KGO Kampanyalar düzenleyebilir, indirimler yapabilir.
 4. Eğitimde toplanan bürüt tutar üzerinden, Banka komisyonu, Sertifika masrafları gibi tutarlar düşüldükten sonra, kalan tutar ikiye bölünür.
 5. Eğitmen vergi mükellefi ise, Bu tutar kadar KGO’ya fatura keser.
 6. Eğitmen vergi mükellefi değil ise, Bu tutar üzerinden KDV (%18) ve Gelir vergisi oranı (%22) düşülerek Eğitmene ödenir. Örneğin: 1.000 TL tutarlı bir eğitim verdiniz. %3 Kredi kartı komisyonu düşülür. Bürüt tutar 970 TL’dir. Vergi mükellefi iseniz, 411 lira+ 74 lira KDV tutarında, eğitim faturası kesersiniz ve 485 TL ödenir. Vergi mükellefi değilseniz, 74 lira KDV, 90,50 TL Gelir vergisi düşülerek, 320,50 TL  Ödenir. Vergi oranlarındaki değişiklik, aynen uygulanacaktır. 

Madde 7: Mutabakat formu: Eğitim sona erdiğinde, Eğitmen, internet sitesine girerek, eğitim raporunu doldurur.  KGO İlk iş gününde, raporu inceler ve Mutabakat formunu açar. Eğitmen Mutabakat formunu onayladığında, Eğitim süreci sona etmiş olur.

Madde 8: Hak ediş ödemleri: Mutabakat yapıldıktan sonraki ilk Pazartesi günü, Eğitmenin hesabına yapılır. Pazartesi resmi tatil gününe denk gelir ise, ilk iş gününde ödemeler yapılır.

Madde 9: Yasal yükümlülükler ve cezai hususlar: Eğitimde, eğitim içeriğinde yada eğitimlerle alakalı yerlerde, söyledikleri ve yaptıklarında, her hangi bir cezai husus var ise, tamamen eğitmenin kendisi sorumludur.

Madde 10: Bu sözleşmenin feshi: Her iki taraf da bu sözleşmeyi, tazminatsız bir şekilde, dilediği zaman feshedebilir. Sözleşme feshedildiğinde, eğitmenin kurumdan alacağı var ise, takvimi çerçevesinde ödemesi yapılarak, kurum ile bağı tamamen kesilir.

İş bu sözleşme, 10 madde ve 23 alt maddeden oluşmaktadır. Anlaşmazlık halinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

Kurum adına:  Süleyman Akay

Bağımsız Eğitmen: