Uygulamalı temel bordro eğitimi

0 KAYITLI ÖĞRENCİ

  Eğitim başlama tarihi:20 Mayıs 2019

  Eğitim saati: 21:00-22:30 (5 akşam peş peşe)

  Uygulamalı temel bordro eğitiminin amacı:

  • Katılımcıların temel seviye ücret ve mevzuat bilgisi edinmeleri
  • Temel İş Kanunu eğitimi almış katılımcılara ücret bordrosu hazırlanmasını, güncel teşviklerin uyarlanması ve sistem üzerinden takibi, kıdem , ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, ücrete esas kazançların ve brütten nete hesaplamaları ile ilgili pratik kazandırmak, yapılan bordroların kontrolünü sağlamak, uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak ve arttırmaktır.
  • Bu program sonunda hedeflenen , katılımcıların iş kanunu ve bordro eğitimi ile almış oldukları eğitimi iş hayatında da uygulanabilirliğini sağlamak

  Uygulamalı temel bordro eğitiminin konuları:

  • Ücret Tipleri Ve Tanımları ( Ücrete Esas Kazanç ,Net ücret –Brüt Ücret Giydirilmiş Ücret )
  • 2019 Yılı Ücret Parametreleri
  • Sgk Kuruluş İşlemleri İşe Giriş ve İşten Çıkış İşlemleri –SGK Çıkış Kodları
  • Kanunen Ücret Pusulasının Düzenlenmesi Brütten Nete Ücret Hesaplamaları
  • Fazla Çalışma, Ek kazanç, yemek ,ikramiye gibi kazançların bordrolaştırılması
  • İşveren Teşvikleri ve İşveren Maliyeti
  • Gelir Vergisi Dilimleri
  • Tazminatlar ve Hesaplamaları

  Sizin için harika şeyler yapmayı amaçlıyoruz. Siz de paylaşarak destek olur musunuz?

  İLETİŞİM:

  Telefon: +90 850 500 2000

  WhatsApp: +90 850 500 2000

  e.posta:  info@kgo.com.tr

  #KisiselGelisimOnline

  ÖĞRENME DİNAMİKLERİMİZ:

  Okuduklarımızın %10’unu

  Duyduklarımızın %20’sini

  Gördüklerimizin %30’unu

  Yaptıklarımızın %90’ını hatırlıyoruz. 

  Kişisel gelişim ihtiyacınızı karşılamak, yani öğrendiklerinizi hayatınızda da uygulayabilmeniz için, eğitimlerimizi, canlı sınıflarda, görerek, duyarak ve uygulamalı olarak vermeye özen gösteriyoruz.

  ©Tüm hakları saklıdır. 2019
  WhatsApp