fbpx

SPSS ile ileri seviye varyans analizi

Bu kursa, SPSS programı aracılığıyla ileri seviye varyans analizleri yapabilme becerisi kazanacaksınız. Teorik bilgilerin yanında, uygulamaları içerir.

22 KAYITLI ÖĞRENCİ

  Eğitim tarihi: 13 Temmuz 2019

  Saat 10:00-18:00 arası

  Kursun Amacı:

  Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla ileri seviye varyans analizleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS programı üzerinden uygulamaları içerir. Katılımcılar ileri düzey varyans analizlerini (ANOVA) yapabileceklerdir.

   

  Kurs İçin Gereklilikler:

  Kursa katılanların temel istatistik analizleri bilmesi gerekmektedir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS programı yüklü olmalıdır.

  Kursun Hedefleri:

  Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

  1. Her analiz tekniği için varsayımları ve bu varsayımların SPSS ile nasıl test edileceğini,
  2. Tek yönlü varyans analizini (One Way ANOVA) ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  3. İki yönlü varyans analizini (Two Way ANOVA) ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  4. Tek yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  5. Kovaryans analizi (ANCOVA) ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını
  6. Tekrarlı ölçümler varyans analizi (Repeated Measures of ANOVA) ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını
  7. İki yönlü tekrarlı ölçümler varyans analizi (Two Way Repeated Measures of ANOVA
  8. Karma desen varyans analizi (Mixed ANOVA) ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını
  9. Analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını,
  10. Analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğrenmiş olacaksınız

  Kurs Materyalleri:

  SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

  Sizin için harika şeyler yapmayı amaçlıyoruz. Siz de paylaşarak destek olur musunuz?

  ©Tüm hakları saklıdır. 2019