Eğitim tarihi: 18, 19 ve 20 Mart 2019

Saat: 20:000-22:00 arasında yapılacaktır.

Bu eğitim, Hasta Hakları-Kişisel Sağlık Verilerin Gizliliği konularıyla ilgili aşağıdaki başlıklarda temel bilgiler sunulmaktadır. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda paylaşıldığı gibidir;

  • Hasta haklarının mevzuattaki yerine dair bilgilerin ve hasta haklarının neler olduğuna dair bilgilerin öğretilmesi,
  • Tıbbi bakım hakkı, bilgilendirilme hakkı, onur hakkı, başvuru hakkı ve özel hayata saygı hakkı perspektifinden hasta haklarına bakış,
  • Hasta haklarının neler olduğu ve haklarının ihlal edilmesi halinde ne şekilde, nereye, nasıl başvurabilecekleri hakkında bilgi vermek,
  • Hasta haklarının hukuki, sosyal ve psikolojik boyutlarına dair bilgilendirme,
  • Hastanın haklarının yanı sıra sorumluluklarına dair bilgilerin öğretilmesi,
  • Kişisel sağlık verilerinin yasal zemini ve önemi,
  • Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, aktarılması, silinmesine ilişkin ilke ve esaslara aykırılık halinde hukuki, cezai yaptırımların öğretilmesi,
  • Kişisel sağlık verilerinin gizliğinin sağlanması bakımından sağlık hizmet sunucuları için öngörülen düzenlemelerin ve sorumlulukların öğretilmesi.

Sizin için harika şeyler yapmayı amaçlıyoruz. Siz de paylaşarak destek olur musunuz?

Ders Konuları

Konu bulunamadı !
akayajans@hotmail.com geliştirdi
WhatsApp