fbpx

Arıza adamla ilişki yönetimi

2 KAYITLI ÖĞRENCİ

  Eğitim tarihi: 25-26 Temmuz 2019

  Saati: 20:00-22:00 arası

  Modern hayat iç içe geçmiş takım oyunlarından oluşan, oldukça karmaşık bir yapı. İş yaşamından aile ilişkilerine, arkadaş çevresine kadar pek çok şey, geniş anlamda “Takım Oyunu” tanımının içine giriyor. Hal böyleyken; ne kadar iyi bir takım oyuncusuysak o kadar başarılı, o kadar mutlu oluyoruz.

  Çalışmamız; “Ne zaman kendimi bir takımın parçası görsem; gururdan çok öfke, neşeden çok keder, iradeden çok çaresizlik hissiyle doluyorum” diyenler için hazırlanmıştır.

  İşim gereği; konuyla ilgili çok sayıda anket, görüşme ve saha araştırması yapma fırsatım oldu. Elde ettiğim bulgular; ülkemizde çalışanların kendilerini çoğunlukla baskı altında, mutsuz ve yorgun hissettiklerine işaret ediyordu.

  Asıl dikkate değer olansa; insanları bu denli yoran şeyin, genel ekonomik koşullar, yaptıkları iş veya bulundukları ortamın fiziksel koşullarıyla çok az alakası olmasıydı.

  İş değil, insan yoruyordu…

  Kötü örgütlenmiş insan ilişkilerinin ne denli yıpratıcı olabileceği her birimizin geçmiş tecrübelerinden kolaylıkla tahmin edebileceği bir durumdur. Fakat daha dikkatli bakılınca, olumsuz sonuçların tahminlerimizin çok ötesinde olduğu anlaşılıyor.

  “Arıza Adam” fikri, konuyla ilgili yaptığım çalışmalarda sıklıkla karşılaştığım hatalı hareket tarzlarından doğdu…

  Çalışmamıza ismini veren arıza adam; bir tür illüzyonisttir. Yalnız gösterileri hiç de eğlenceli değildir…

  Arıza adam; takımına verdiği zarar, sunduğu katkıdan çok çok fazla olan bir üyedir. Yetmezmiş gibi; takım arkadaşlarının psikolojik bütünlüklerini de sürekli tehdit eder. Takımın başarısızlık riskini artırdığı gibi, diğer takım üyelerinin mutsuzluklarına da neden olur. Öte yandan; oldukça karanlık ve karmaşık bir hareket tarzı benimseyerek, her şeye rağmen takımı için gerekli olduğu inancını mağdurlarına bile aşılamayı başarır. Yani arıza adam olarak bulunduğu yerde kalmayı garantiler.

  Çalışma; psikolojik çözümleme amacı veya iddiası taşımadığı gibi, içinde yer alan öneriler uzman psikolog görüşü niteliği taşımaz. Her bir çözüm önerisi; arabuluculuk faaliyetleri sırasında oluşan ve çözüm getiren ortak aklın birer yansımasıdır. Yönetim bilimleri açısından ele alınmalarının daha uygun olacağı kanısındayım.

  Artan başarısızlık riski ve psikolojik baskı hisseden çalışanlar, sorunun ne olduğunu ve kuruluş açısından neden önemli olduğunu ifade etmekte güçlük çekmektedirler. Bu da çözüm yolundaki çabaları zora sokmaktadır.

  Çalışmanın yegane amacı; “Arıza Adam” ların hareket tarzlarına yönelik bir bilinç oluşturmaktır.

   

  ©Tüm hakları saklıdır. 2019