fbpx

SPSS ile orta seviyede uygulamalı istatistik

Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla orta seviye istatistik analizleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgi ve uygulamaları içerir.

25 KAYITLI ÖĞRENCİ

  Eğitim tarihi: 6 Temmuz 2019

  Saat: 10:00-18:00 arası

  Kursun Amacı:

  Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla orta seviye istatistik analizleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS programı üzerinden uygulamaları içerir. Katılımcıları orta düzey ortalama karşılaştırmalarını ve ilişki analizlerini yapabileceklerdir.

  Kurs İçin Gereklilikler:

  Kursa katılanların temel istatistik kavramlarını (ortalama, standart sapma, normal dağılım vs) bilmesi ve SPSS’i tanıması yeterlidir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS programı yüklü olmalıdır.

  Kursun Hedefleri:

  Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

  1. Parametrik analizler için temel varsayımları ve bunların nasıl test edileceğini,
  2. Ortalama karşılaştırma testlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: t testi (bağımsız, bağımlı ve tek örneklem), Tek yönlü ANOVA
  3. Nonparametrik testleri ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Mann-Whitney U, Wilcoxon, KruskalWallis
  4. İlişki analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Korelasyon testleri (Pearson ve Spearman), ki-kare testi
  5. Yordama analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Basit doğrusal regresyon
  6. Analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını,
  7. Analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğrenmiş olacaksınız

  Kurs Materyalleri:

  SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

  Sizin için harika şeyler yapmayı amaçlıyoruz. Siz de paylaşarak destek olur musunuz?

  ©Tüm hakları saklıdır. 2019