Eğitim tarihi: 16 Mart 2019

Saat 10:00-16:00 arası

Etkili sunum becerileri eğitiminin amacı:

Program, sunum yapan kişilere gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Etkili sunum becerileri eğitiminde kazanılacak yetkinlikler:

• İletişim ve ikna edebilme
• Planlama ve yapılandırma

Etkili sunum becerileri eğitiminin faydaları:

• Toplum önünde konuşma becerisi kazanılması
• Sahne becerilerinin kazanılması
• Mesajın etkin iletilmesi
• Beden dilinin etkin kullanılması
• İzleyicilerde istenen etkinin bırakılması
• Düşüncenin etkileyici bir şekilde ifade edilmesi
• Dilin doğru bir biçimde kullanılması
• Konuşurken sesin ve nefesin kontrol edilmesi
• Tonlamanın etkin kullanılması
• İletişimde heyecanın kontrol altına alınması

Etkili sunum becerileri eğitimine kimler katılmalı?

Yöneticiler, satış ekibi, araştırma ve geliştirme profesyonelleri, pazarlamacılar, proje ekipleri ve etkili sunumun işlerinin önemli bir parçası olduğunu düşünen herkes.

Etkili sunum becerileri eğitimi yöntemi:

Eğitimde konular bilgi transferi, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır. Bireysel sunumlar yapılarak geri bildirimler verilecektir.

Sizin için harika şeyler yapmayı amaçlıyoruz. Siz de paylaşarak destek olur musunuz?

Ders Konuları

Sunuşların Daha Etkin Olmasının Yöntemleri
Dinleyicileri Motive Etmek İçin Yapılması Gerekenler
Sunuşlarda “Ana Mesajı” Netleştirmenin Önemi
“Ses ve Nefes Teknikleri” yle, Konuşmanın Kontrol Altına Alınabilmesi
Konuşmalarda “Anlaşılır Olmak” ve Kendini Doğru İfade Edebilmenin Önemi
Sunuşun Yapılandırılması için Gerekenler
Görsel Yardımcıları Etkin Kullanma Teknikleri
Ortam ve Zamanlamanın Nasıl Kontrol Edilebileceği
Etkili Konuşmalarda “İçerik” ve “Aktarış” ın Nasıl Örtüştürüleceği
Uygulamalar, katılımcı sunumları
akayajans@hotmail.com geliştirdi
WhatsApp