Çalışma mevzuatı ve uygulamaları eğitimi

2019 yılında çalışma mevzuatına hakim misiniz? Yeni uygulamlar nelerdir? Hangi konularsa daha dikkatli olmalısınız? Bütün soruların cevabı bu eğitimde.

0 KAYITLI ÖĞRENCİ

  Eğitim tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi

  Saati: 10:00-18:00 arası

  2019 Çalışa Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitiminin amacı:

  • Temel seviyede iş mevzuatı bilgisi
  • Yasal düzenlemelere ilişkin uygulamalar
  • İdari yükümlülükler ve yaptırımları
  • İşçi, işveren, işveren vekili gibi iş hukukunun temel kavramlarının hukuken ne anlama geldiğinin ve sınırlarının belirlenmesi becerisi,
  • Çalışma süreleri, dinlenme süreleri gibi işin düzenlenmesine ilişkin kavramlarla birlikte işçi ve işverenin borçları ve karşılıklı yükümlülüklerinin tespiti,
  • Usulüne uygun olarak bir sözleşmesinin kurulması, sona ermesi ve sonrasında doğan hak ve yükümlülüklerin öngörülebilmesi,
  • Bir bütün olarak iş hukuku alanında bilgi aktararak çalışma ilişkisinin paydaşlarının, alana ilişkin hukuki bilgiden yoksun olmaları sebebiyle doğabilecek olası mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlemesine katkı sağlama.
  • Temel ücret ve tazminat hesaplamaları

  Çalışa Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimini İçeriği:

  • 4857 Sayılı İş Kanunu, kapsam ve Tanımları
  • İş Sözleşmesi ve türleri
  • İşçi ve İşveren borçları
  • Çalışma süreleri ve izin uygulamaları
  • İş sözleşmesinin sona ermesi, fesihler, Yargıtay Kararları, işe iade davaları
  • Zorunlu Arabulucu
  • Zaman aşımı süreleri
  • Kıdem ihbar hesaplama

  Sizin için harika şeyler yapmayı amaçlıyoruz. Siz de paylaşarak destek olur musunuz?

  İLETİŞİM:

  Telefon: +90 850 500 2000

  WhatsApp: +90 850 500 2000

  e.posta:  info@kgo.com.tr

  #KisiselGelisimOnline

  ÖĞRENME DİNAMİKLERİMİZ:

  Okuduklarımızın %10’unu

  Duyduklarımızın %20’sini

  Gördüklerimizin %30’unu

  Yaptıklarımızın %90’ını hatırlıyoruz. 

  Kişisel gelişim ihtiyacınızı karşılamak, yani öğrendiklerinizi hayatınızda da uygulayabilmeniz için, eğitimlerimizi, canlı sınıflarda, görerek, duyarak ve uygulamalı olarak vermeye özen gösteriyoruz.

  ©Tüm hakları saklıdır. 2019
  WhatsApp