fbpx

Acil Durum Eğitimi İBYS:410

0 KAYITLI ÖĞRENCİ

  Eğitimin Amacı:

  İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması,

  Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi,

  Bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi.

  Kazanımlar:

  Katılımcılar;

  • Acil durumların yönetilmesi ve yönlendirilmesini bilir ve uygular.
  • İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar.
  • Oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
  • Acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yapar.
  İşyerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım , doğal afet gibi acil müdahale, mücadele ilkyardım veya tahliye gerektiren acil durumları belirlemek, önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri belirleyip, görevlendirilecek çalışanların listesini oluşturmak, tatbikat yapmak ve gerekli eğitimlerin verilmesiyle ilgili acil durumlar hakkında ki bütün konuları içerir.
  ACİL DURUM EĞİTİMİ ;TEK ONLINE VE SERTİFİKALI EĞİTİMDİR…
  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde ;”Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” Grubunda bulunan yaptığı iş ve görev göz önüne alınarak alınması zorunlu olan eğitimlerdir.
  ©Tüm hakları saklıdır. 2019