Başarılı olmak isteyenler için hayatta bazı hakikatler vardır: Zorluklar hayatın her anında vardır. Zorlukların önünden kaçan insanlar, bunu inanılmayacak kadar büyük bir bedelle öderler. Hayatta engel ve zorluklardan daha fena birşey daha vardır ki, bomboş oturmak, her işten kaçmak veya

Halka konuşma yapmak konusunda yetkili kişilerden biri “konuşmanızı tamamen ezberleyiniz” diğeri “hazırlıklı konuşunuz” öteki “notlarınıza bakarak konuşunuz” gibi önerilerde bulunurlar. Aslında bu üç öneriden her biri eğer karakterinize uygunsa, uygun olabilir. Fakat karakterinize uymazsa yalnız zararı dokunur. Örneğin; konuşmacının biri; tıpkı