GÖZDEKİ LEKE Hermione krallıktaki en güzel kadındı.şairler ve şarkıcılar hep onun güzelliğine övgüler düzen şeyler yazıyor, söylüyordu.uzun, ipek gibi saçlarını mücevherlerle bir tutuyorlardı.ona abayı yakmış pek çok asilzade ve tüccar, Hermione’ye ait olduğu, hatta değerli göz yaşlarını onlara sildiği söylenen mendilleri

DOLU FİNCAN Yaşlı usta kapısının ısrarla vurulmasıyla sarsılarak derin düşüncelerinden sıyrıldı. Zengin giyimli bir adam davet beklemeden içeri daldı. Nefes bile almadan genizden gelen yüksek bir sesle kendini tanıttı :’ bilmelisin ki saygı değer usta , bugün huzuruna gelen bir öğrenci

TATİL SÜRECİNDE ÇOCUK EĞİTİMİ ÇOCUKLARIN ÖĞRENMEYE EN YATKIN OLDUKLARI ZAMAN DİLİMİ: Sabahın ilk saatleri ile başlamakta ve öğlenin ilk saatleri ile bitmektedir. Öğle saatleri eğitimin en verimsiz olduğu saatlerdir. Eğitimin verimli olduğu diğer saat dilimi ise öğlenin bitimini takip eden dakikalar ile güneşin battığı

Başarılı olmak isteyenler için hayatta bazı hakikatler vardır: Zorluklar hayatın her anında vardır. Zorlukların önünden kaçan insanlar, bunu inanılmayacak kadar büyük bir bedelle öderler. Hayatta engel ve zorluklardan daha fena birşey daha vardır ki, bomboş oturmak, her işten kaçmak veya

Halka konuşma yapmak konusunda yetkili kişilerden biri “konuşmanızı tamamen ezberleyiniz” diğeri “hazırlıklı konuşunuz” öteki “notlarınıza bakarak konuşunuz” gibi önerilerde bulunurlar. Aslında bu üç öneriden her biri eğer karakterinize uygunsa, uygun olabilir. Fakat karakterinize uymazsa yalnız zararı dokunur. Örneğin; konuşmacının biri; tıpkı