Liderlik Okulu

Liderlik, yapılmasını arzu ettiği şeyi, sanki kendileri arzu ediyormuşçasına başkalarına yaptırabilmektir. Eisenhower Liderlik Okulu Hakkında: Hızla değişen dünyada geleneksel yönetim anlayışı da değişmektedir. Günümüzde stratejik öneme sahip kurumlar gençlere teslim edilmektedir. Bilgi ve deneyim sahibi olmak yöneticilik için aranan temel şart olmaktan çıkmaktadır. Bunun yerine farklı düşünebilme ve organizasyon becerileri gelişmiş, liderlik becerilerini etkin kullanabilen gençler […]