Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Hata değil çare bulun.

Henry Ford

Öğrenci Koçluğu Eğitimi Hakkında:

Öğretmenlerin öğrencileriyle, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimlerini güçlü hale getirmek için; okul, dersler, sınavlar, hedefler, başarılar vb. konulara akılcı yaklaşarak, eğitim sistemine koçluk bakış açısıyla yön vermeye yarayacak bir hizmet sunulmaktadır.

Öğrenciler, gelecekteki meslek yaşamlarını oluşturmak için değişik kurumlarda öğretim görürler. Bir yandan da kişilik ve kimliklerini oluşturma aşamasını geçirirler. Eğitim sistemi daha fazla öğretim ağırlıklıdır. Mevcut bu sistemde öğrencilerin; gerçek kimliklerini, yeteneklerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında, farklı yan çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini doğurur. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır. Öğrenci & eğitim koçu; eğitim süresi boyunca öğrenciler için çok değerli bir yol arkadaşıdır. Onu sonuca götürmek konusunda son derece önemli bir misyon üstlenmektedir.

Öğrenci Koçluğuna neden ihtiyaç vardır?

 • Öğrenciyi başarılı sonuçlara odaklar, kendisi de odaklanır.
 • Her konuda çözümü öğrenciye buldurur.
 • Tavsiyede bulunmadan, akıl vermeden öğrencinin amaç ve hedeflerine ilerlemesini sağlar.
 • Öğrenciye güçlü sorular sorarak, öğrenmesini hızlandırır.
 • Öğrencinin hedefini ve çalışma planını onun gerçekliğinde hayata geçirir.
 • Öğrencinin ve aile ilişkilerini dengeli ve güvenilir bir platformda tutar.
 • Öğrencinin başarısı kat ve kat artar.

Öğrenci Koçluğu Eğitiminin İçeriği:

 • Eğitim ve öğrenci koçluğu nedir ve ne değildir?
 • Temel koçluk becerileri nedir?
 • Empatik dinleme
 • İletişim türleri
 • Bilinçaltı nedir?
 • Bilinçaltı ile iletişim
 • Yargısız yaklaşım
 • İlişki yönetimi
 • Kariyer yönetimi
 • Koçluk eğitimi ve danışmanlıkları nasıl yapılandırılır?
 • Fobilerden kurtulma
 • Öğrenme ve başarı döngüsü nedir?
 • Öğrenememe mümkün müdür?
 • Öğrencilerle uyum ve güven nasıl yaratılır?
 • Doğru ve amaca giden sorular nasıl sorulur?
 • İkna ve ikna stratejileri nelerdir?
 • Dirençler nasıl kırılır ve öğrenme fırsatına dönüştürülür?
 • Öğrenme, sınav ve derslere karşı önyargılar olumluları ile nasıl değiştirilir?
 • Öğrenci takip sistemi

Öğrenci Koçluğu Eğitimi Süresi:

40 Saat

Yorum yaparak, sizden sonra okuyanlara fikrinizi ulaştırın.